czwartek, 27 kwietnia 2017

Rozmowa przy kawie z Grażyną Maniecką-Gawel

Bardzo lubię rozmawiać z artystami o uprawianej przez nich sztuce. Takie rozmowy są dla mnie kopalnią wiedzy o utalentowanym człowieku a także źródłem nowych inspiracji poetyckich. Jeżeli artystą jest urodziwa, wrażliwa, inteligentna i elokwentna kobieta, tym chętniej i szczerzej rozmawiam. Grażyna Maniecka-Gawel posiada wszystkie wyżej wymienione cechy i chętnie dzieli się swoimi przemyśleniami, nie tylko o własnej kreatywnej pracy, lecz także o swoim postrzeganiu i rozumieniu świata. Sztuka, którą uprawia: obraz, rysunek, rzeźba ceramiczna, jest dla niej pewnym rodzajem uzależnienia i poddania się siłom emocji, które zbierają się w niej, narastają  i dojrzewają. Ten ciągły proces narastania emocji jest jak imperatyw, nakaz trwania i przyjmowania myśli z nienasyconą ciekawością. Taki natłok myśli przyjmuje często formę chaosu intelektualnego, który stojąc w opozycji do wizji, którą chciałaby przetopić w materię plastyczną, jest jej niezmiennie potrzebny aby tworzyć. Grażyna mówi, że jest bardzo specyficzną kolekcjonerką, zbiera i dokumentuje emocje, które kumulują się w niej, a następnie czekają na odpowiedni czas i moment aby wylać się na płótno lub papier lub wygnieść się w modelowanej glinie. Grażyna jest artystką bardzo wrażliwą i subtelną w sposobie myślenia, widzenia i przeżywania. Ma ogromną łatwość w budowaniu kompozycji z kilku linii i ogromną pokorę przed każdą zbędną kreską i plamą. Grażyna twierdzi, że nie ma dystansu do swoich prac, ponieważ są one bardzo subiektywną reakcją na to, co widzi i obserwuje wokół siebie. Bogaty świat wewnętrzny jest w niej samej, a ze świata zewnętrznego odbiera tylko to, co sama przeżyje i doświadczy, krótko mówiąc, co zobaczy, usłyszy, dotknie i odczuje wszystkimi zmysłami. I w ten sposób jej sztuka i jej życie splatają się ze sobą w jedną całość, która jest dla niej niekończącym się dialogiem, zarówno z bliskim człowiekiem, pięknem otaczającej natury, jak kulturą w szerokim tego słowa znaczeniu, ale nade wszystko, dialogiem z samą sobą.

Dzisiaj chciałbym zaprezentować dwa kolejne obrazy jej autorstwa. Więcej o Grażynie i jej artystycznych osiągnięciach można dowiedzieć się na jej stronie internetowej: http://www.maniecka-gawel.de






Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza