Interpretacje

Poezja jest szczególną formą sztuki, wymaga zatrzymania się i pewnej dozy skupienia, potrzebnej do zrozumienia zamiarów autora. Poezja to ciekawość, zarówno samego poety jak czytelnika jego wierszy. To intrygująca gra na strunach wzruszenia. Celem mojego pisania jest granie na strunach wyobraźni czytelnika i próba dotarcia do jego uśpionych emocji aby go wzruszyć, oczarować i oderwać od codziennych problemów.


Waldemar Kostrzębski - Ławka, recytuje autor
Waldemar Kostrzębski - Historia deszczem się toczy, recytuje autor
Waldemar Kostrzębski - Modlitwa za nie swoje grzechy, recytuje autor
Waldemar Kostrzębski - Trudnopalne, recytuje autor
Waldemar Kostrzębski - Czwarta trzydzieści nad ranem, recytuje autor
Waldemar Kostrzębski - Oswobodzenie, recytuje autor
Waldemar Kostrzębski - Missa pro defunctis, recytuje autor
Waldemar Kostrzębski - Uprowadzenie, recytuje autor
Waldemar Kostrzębski - Paradygmat, recytuje autor
Waldemar Kostrzębski - Nastała jesień, recytuje autor
Waldemar Kostrzębski - Rozmowa z nieobecnym, recytuje autor
Waldemar Kostrzębski - Dzień dobry, recytuje autor
Waldemar Kostrzębski - Na znak pokuty, recytuje autor
Waldemar Kostrzębski - Wpisany w pejzaż, recytuje autor
Waldemar Kostrzębski - Ostatni joint, recytuje autor
Waldemar Kostrzębski - Błękitny spacer, recytuje autor
Waldemar Kostrzębski - Ogród mojej młodości, recytuje autor
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz