środa, 19 kwietnia 2017

Radio Opole zaprasza na kolejną audycję "Opolski Tygiel"

Zapraszam w najbliższą sobotę, 22 kwietnia o godzinie 15.00, do wysłuchania audycji "Opolski Tygiel" emitowanej na antenie Radia Opole. Audycja „Opolski Tygiel“ to bardzo szczególny program słowno-muzyczny, emitowany w każdą sobotę od godziny 15.00 do 20.00. Autorami pięciogodzinnej audycji, prowadzonej na żywo, są Leszek Kopeć i Marek Sołtysiak, którzy prezentują w niej bardzo różne kierunki muzyczne oraz twórców tej muzyki, kompozytorów, autorów tekstów, muzyków, animatorów kultury i innych artystów. Marek Sołtysiak, autor pierwszego, trzygodzinnego bloku tematycznego, zaprosił do najbliższej audycji, 22 kwietnia 2017 roku o godzinie 15.00, dwóch twórców, którzy nie zważając na dzielącą ich odległość, połączyli swoje artystyczne wyobrażenia w kreatywną pracę i wspólnie tworzą nowe piosenki. Twórcami tymi są: Waldemar Kostrzębski - poeta i autor tekstów piosenek, zamieszkały od trzydziestu lat w Niemczech oraz Mirosław Suliga - kompozytor i wokalista, lider grupy „Wędrowne Gitary" z Polski. Artystyczna współpraca polsko-polonijna to także ważny element, łączący Polaków rozsianych po całym świecie i bez wątpienia, także impuls dla całej Polonii, do krzewienia polskiego języka oraz utrzymywania sprawności językowej - którą można zdobywać równie dobrze z tekstów piosenek lub pod wpływem ich słuchania - oraz do ciągłego inspirowania się i do dalszych, niestrudzonych wysiłków, na rzecz utrzymania naszej polskości, bez względu na kraj, który wybraliśmy na swoje życie oraz na język, którym się na co dzień posługujemy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz