poniedziałek, 3 kwietnia 2017

Publikacja w polonijnym kwartalniku społeczno-kulturalnym "Magazyn Polonia". Berlin, marzec 2017

"Magazyn Polonia" to założony pod koniec 2013 roku kwartalnik społeczno-kulturalny dla Polaków w Niemczech. Wydawcą kwartalnika jest Konwent Organizacji Polskich w Niemczech przy współpracy redakcyjnej Związku Dziennikarzy Polskich w Niemczech. Cel jaki postawili sobie wydawcy i redaktorzy, to integracja i konsolidacja środowisk polonijnych, poprzez popularyzację ich działalności na różnych niwach, dla utrzymania tożsamości narodowej i kulturowej zamieszkałych tu Polaków. Kwartalnik "Magazyn Polonia" to projekt współfinansowany ze środków finansowych, otrzymywanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą" oraz ze środków finansowych Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

W aktualnym numerze tego periodyku (Berlin - 2016 - Nr. 7) opublikowano mój artykuł "Po polsku w Radiu Flora z Hanoweru".Tu można przeczytać wydanie elektroniczne kwartalnika "Magazyn Polonia" (Berlin - 2016 - Nr. 7)

Tu można przeczytać cały artykuł na internetowych stronach Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz