poniedziałek, 5 stycznia 2015

Interpretacje tekstów literackich

Recytacja jest prawdziwą sztuką, sztuką rozmowy z odbiorcą, sztuką porwania go do wspólnego przeżywania literackich tekstów. Recytacja autorska nie jest wbrew wszelkim pozorom łatwym zadaniem. Autor co prawda rozumie wiersz najlepiej, wie jak i dlaczego powstał oraz o czym opowiada, ale często nie potrafi operować artystycznymi środkami interpretacyjnym. Takie elementy jak poprawna dykcja, właściwy rozkład akcentów, wyczucie frazy, właściwe dobrane tempo i rytm, stosowanie pauzy logicznej, która formuje kompletne zdania i pomaga wyjaśnić ich sens, to tylko niektóre z elementów sztuki recytacji. Jednakże autor nie musi być doskonałym aktorem a jego recytacja nie musi być krasomówczym popisem. Moim zdaniem, poprawna recytacja autorska to twórcze poszukiwanie takiej interpretacji, która najlepiej oddaje treść i nastrój wiersza, to snucie poetyckiej opowieści, bez przerysowań i przeakcentowań, to próba nawiązania intymnego kontaktu ze słuchaczem i widzem. W zakładce Interpretacje prezentuję efekty tych twórczych poszukiwań. Sam czytam wybrane wiersze oraz dla kontrastu, moje wiersze czytane są przez zaproszonych recytatorów.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz