niedziela, 28 kwietnia 2019

Wolność niejedno ma imię

Walczymy o wolność, zabiegamy o wolność, pragniemy wolności i afirmujemy się wolnością; można śmiało zaryzykować twierdzenie, że wolność ma bardzo duże, wręcz sztandarowe znaczenie dla współczesnego świata. Jeżeli jest coś, z czym większość ludzi w społeczeństwach państw wysoko uprzemysłowionych się zgadza, to jest nim przekonanie, że wolność, indywidualność i samostanowienie należą do najważniejszych wartości. Ale współczesne rozumienie wolności jest skomplikowane: wolność rozumiana jest jako samorealizacja, z wyraźnie określonymi różnicami między działaniami, tymi samookreślonymi a zdeterminowanymi zewnętrznie oraz między pragnieniami, tymi autentycznymi a tymi, które wyobcowują nas od naszego "prawdziwego ja". Bycie wolnym oznacza dzisiaj nie tylko prawie niczym nieograniczone możliwości ale faktyczne robienie wszystkiego tego, czego naprawdę chcemy i pragniemy, tego co jest bardzo indywidualne i charakterystyczne tylko dla nas oraz wypływa z naszych wewnętrznych potrzeb, i nie jest w żadnym razie narzucone z zewnątrz. Wolność rozumiana współcześnie jest wolnością bardzo indywidualną i niestety bardzo często stojącą w opozycji do zapotrzebowań społecznych.

W publikowanym dzisiaj wierszu, wolność jest niewidoczna, chociaż zawarta jest w każdym wersie, bo wolnością jest nasz codzienny wysiłek i odwaga aby żyć w zgodzie z samym sobą. Wolność to aktywne wykuwanie szczęścia i świadome odczuwanie własnego życia.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz