środa, 5 września 2018

Kreatywny potencjał

Każdy człowiek posiada w sobie kreatywny potencjał, co wynika z fantastycznych umiejętności ludzkiego mózgu, wyposażonego w funkcje poznawcze, które wykorzystujemy w celu zrozumienia świata oraz interakcji ze światem, są to m.in. procesy sensoryczne, związane z działaniem naszych zmysłów, umiejętność selekcjonowania i koncentracji, zdolność zapamiętywania, przywoływania i modyfikowania informacji, logiczne myślenie i zdolność do wykorzystywania zdobytej wiedzy. Ale nie każdy człowiek potrafi ten kreatywny potencjał w sobie odkryć lub brakuje mu odwagi aby zmierzyć się z czymś nowym. Kreatywność to coś zupełnie innego niż wiedza lub inteligencja. Wiedza to gromadzenie informacji już znanych a inteligencja pomaga zrozumieć rzeczy i sprawy, które ktoś już kiedyś wymyślił. Natomiast kreatywność jest umiejętnością tworzenia czegoś nowego. Kreatywny człowiek musi posiadać odwagę aby odrzucić stare oraz umiejętność aby tworzyć nowe. Dlatego ludzie bardzo konserwatywni w swoich poglądach i przyzwyczajeni do starego tak rzadko są kreatywni, ponieważ trudno jest im przełamać swój skostniały sposób myślenia. Ale wcale nie trzeba być rebeliantem lub wariatem aby być twórczym człowiekiem. Wystarczy odwaga aby przełamać stare sposoby myślenia i oderwać się od norm, reguł oraz standardów myślowych. Takie wybicie się ponad poziom pomaga odkryć kreatywne pokłady w sobie samym. Własna kreatywność zachęca także do zainteresowania się sztuką w ogólnym tego słowa znaczeniu. Obcowanie z realną sztuką, podczas czytania, słuchania lub oglądania sprawia, że stajemy się bardziej aktywni intelektualnie, ponieważ sztuka zawiera także wiele wolnych przestrzeni, które my sami możemy dowolnie wypełnić naszą wyobraźnią. To wszystko sprawia radość i satysfakcję, dając jednocześnie głębokie poczucie szczęścia. Warto więc być kreatywnym, warto chwycić za pióro, pędzel, dłuto, instrument muzyczny lub inne kreatywne narzędzie i odnaleźć w sobie coś, co wzbogaci nasze życie i sprawi, że szczęście znajdzie się na wyciągnięcie ręki. Kreatywność pomaga także w stanach kryzysowych, rozwiązuje często emocjonalne problemy i pomaga pogodzić się z trudami życia. Kreatywność daje wiele przyjemności oraz pomaga w odnalezieniu życiowego sensu.
Na zakończenie chciałbym zacytować niemieckiego poetę Hermanna Hesse, który powiedział, że "pisanie nawet najsłabszych wierszy uszczęśliwia człowieka bardziej, niż samo czytanie nawet najwspanialszych" (w moim wolnym przekładzie). W oryginale niemieckim cytat ten brzmi następująco "Selbst das Machen schlechter Gedichte ist noch viel beglückender als das Lesen der allerschönsten".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz