piątek, 10 lipca 2015

Spotkania autorskie na Dolnym Śląsku, lipiec 2015

Celem każdej twórczości jest jej prezentacja szerokiemu kręgowi publiczności. Prezentacja własnej twórczości - w tym wypadku poetyckiej - może przybierać różne formy, jednakże to bezpośredni kontakt z odbiorcą jest dla większości twórców najważniejszy, ja nie jestem tu wyjątkiem. Każdy człowiek inaczej odbiera teksty poetyckie, czy szerzej literackie, dlatego moim najważniejszym zadaniem jest taki dobór tekstów (wiersze, nowele, opowiadania, satyry), aby spotkania autorskie otrzymały jasną i klarowną strukturę. Oznacza to, że utwory przeze mnie recytowane i czytane, muszą splatać się w jednorodną całość z moją moderacją i krótkimi komentarzami tak, aby zainspirować wyobraźnię słuchaczy do tego stopnia, że ta rozpocznie budowanie adekwatnych obrazów do słuchanych tekstów. Krótko mówiąc, stawiam sobie za cel, pobudzenie wszystkich zmysłów wrażliwych ludzi, którzy ofiarują mi swój drogocenny czas, przychodząc na te spotkania. Cieszę się bardzo na wszystkie wakacyjne spotkania autorskie na Dolnym Śląsku. Tym bardziej, iż po raz pierwszy będę miał możliwość podzielenia się z Polakami zamieszkałym w kraju moim rozumieniem świata i ludzkich spraw. Po wakacjach opublikuję krótkie sprawozdania i fotografie z tych spotkań.

24.07.2015, godzina 18.30 - Klubogaleria "CieKawa", Jedlina-Zdrój
28.07.2015, godzina 18.15 - Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej, Świebodzice
30.07.2015, godzina 16.00 - Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida, Świdnica

Zaproszenie Telewizji Teletop Sudety w Świdnicy na spotkania literackie ze mną na stronie www.tvts.pl

Zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach na spotkanie autorskie ze mną 28 lipca 2015 roku na stronie www.biblioteka.swiebodzice.pl

Zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy na spotkanie autorskie ze mną 30 lipca 2015 roku na stronie www.mbp.swidnica.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz